international cooperation
на русском in english

Информация для акционеров

Согласно Регламенту общих собраний акционеров АО «ДАЗ» общество обязано информировать своих акционеров о решениях принятых общим собранием акционеров.


Все документы в едином архиве (rar)


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12 червня 2017р. (rar)
Дата публікації: 14.06.2017р.

Звіт за 1 квартал 2017 року (rar). Дата розміщення: 25.04.2017р.

Документи щодо загальних зборів, які відбулися 14.04.2017р. (дата розміщення – 24 квітня 2017 року; дата останього розміщення — 27 квітня 2017 року):

  • Висновки ревізійної комісії за 2016р. (rar);
  • Положення про наглядову раду (rar);
  • Положення про ревкомісію (rar);
  • Протокол загальних зборів від 14.04.17 №21 (rar).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (rar). Дата розміщення: 21.04.2017р.
Фінансова звітність за 2016 рік (rar). Дата розміщення: 21.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 13 квітня 2017р. (rar)
Дата публікації: 18.04.2017р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14 квітня 2017р. (rar)
Дата публікації: 19.04.2017р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14 квітня 2017р. (rar)
Дата публікації: 19.04.2017р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року. (rar)
Дата публікації: 06.03.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21 лютого 2017р. (rar)
Дата публікації: 23.02.2017р.


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 5 грудня 2016р. (rar)
Дата публікації: 07.12.2016р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року від 25.10.2016р. (rar)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 5 вересня 2016р. (rar)
Дата публікації: 07.09.2016р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року від 25.07.2016р. (rar)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21 червня 2016р. (rar)
Дата публікації: 22.06.2016р.

Фінансовий звіт за 2015 рік від 28.04.2016р. (rar)
Звіт за 2015 рік від 26.04.2016р. (rar)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року від 25.04.2016р. (rar)

Протокол загальних зборів, що видбулися 12 квітня 2016 року, розміщений 15 квітня 2016р. (rar)
Документи, затверджені загальними зборами на 2016 рік, що видбулися 12 квітня 2016 року, а саме:
Статут АТ ДАЗ, Положення про Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію
Розміщені 15 квітня 2016р. (rar)
Висновки ревізійної комісії за 2015 рік, розміщені 15 квітня 2016р. (rar)

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 12 квітня 2016 року, розміщене 15 квітня 2016р. (rar)
Повідомлення про виникнення особливої інформації від 11 квітня 2016 року, розміщене 15 квітня 2016р. (rar)

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2016 року.
Дата публікації: 07.03.2016р. (rar)


Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року від 23.10.2015р. (rar)
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року від 24.07.2015р. (rar)
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року від 24.04.2015р. (rar)
Годовой отчет за 2014г. от 21.04.2015г. (rar)
Финансовая отчетность за 2014г. от 17.04.2015г. (rar)

Протокол общего собрания акционеров №19 от 16.04.2015г. Размещен 21 апреля 2015 года (rar)
Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 2014 финансового года от 21 апреля 2015 года. Утверждено 16 апреля 2015 года общим собранием акционеров (rar)
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2015 року (rar)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 4 лютого 2015 року (rar)


Проспект емісії облігацій АТ «ДАЗ», від 25 грудня 2014 року (rar)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 5 листопада 2014 року (rar)

Квартальный отчет за 3 квартал 2014г. от 24.10.2014г. (rar)
Квартальный отчет за 2 квартал 2014г. от 25.07.2014г. (rar)
Квартальный отчет за 1 квартал 2014г. от 25.04.2014г. (rar)
Годовой отчет за 2013г. от 26.04.2013г. (rar)

Протокол общего собрания акционеров от 10.04.14г. (rar)
Положення про Загальні збори публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» від 10 квітня 2014 року (rar)
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2014 року (rar)

Квартальный отчет за 4 квартал 2013г. от 19.02.2014г. (rar)


Квартальный отчет за 3 квартал 2013г. от 25.10.2013г. (rar)
Квартальный отчет за 2 квартал 2013г. от 25.07.2013г. (rar)
Квартальный отчет за 1 квартал 2013г. от 25.04.2013г. (rar)


Годовой отчет за 2012г. от 26.04.2013г. (rar)

Протокол общего собрания от 11.04.13г. (rar)
Положення про збори (від 11 квітня 2013 року). rar
Положення про наглядову раду (від 12 квітня 2011 року). rar
Положення про правління (від 12 квітня 2011 року). rar
Положення про ревізійну комісію (від 12 квітня 2011 року). rar

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА ВІД 15 КВІТНЯ 2013 РОКУ (RAR)
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2013 року (rar)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 25.02.2013р. (rar)

Квартальный отчет за 4 квартал 2012г. от 19.02.2013г., включая обновления от 28.02.2013г. (rar)


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 10.12.2012р. (rar)
Рішенням наглядової ради від 10.12.2012 року призначено на посаду заступник голови правління  – фінансовий директор АТ "ДАЗ" Шурупову Ірину Юліївну, яка раніше обіймала посаду: головний бухгалтер АТ «ДАЗ».

Наказом голови правління від 10 грудня 2012 року призначено на посаду головного бухгалтера Пестову Світлану Анатоліївну, яка раніше обіймала посаду: заступник головного бухгалтера – начальник загального сектору АТ «ДАЗ».

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 26.11.2012р. (rar)
У зв'язку з обранням Морозенка Є.В. народним депутатом України на підставі особистої заяви наглядовою радою прийнято (протокол від 23.11.2012 року № 158) рішення про дострокове звільнення. Також наглядовою радою (протокол від 23.11.2012р. № 158) прийнято рішення про призначення Бобка Валерія Андрійовича Головою Правління.

Квартальный отчет за 3 квартал 2012 года от 25.10.2012г. (rar)
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2012 року (rar)

Годовой отчет за 2011г. (rar)
Протокол общего собрания от 12.04.12г. (rar)
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2012 року (rar)


Протокол общего собрания от 12.04.11г. (rar)

КОДЕКС корпоративного управління (від 12 квітня 2011 року). rar
ПОЛОЖЕННЯ про збори (від 12 квітня 2011 року). rar
ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду (від 12 квітня 2011 року). rar
ПОЛОЖЕННЯ про правління (від 12 квітня 2011 року). rar
ПОЛОЖЕННЯ про ревізійну комісію (від 12 квітня 2011 року). rar
УСТАВ ПАО «ДАЗ» (від 12 квітня 2011 року). rar


Годовой отчет за 2010г. (rar)
Протокол общего собрания от 28.10.10г. (rar)


Протокол общего собрания от 25.06.09г. (rar)
Годовой отчет за 2009г. (rar)


Протокол общего собрания от 26.06.08г. (rar)
Річна інформація емітента за 2008 рік. (rar)
Годовой отчет за 2008г. (rar)


Протокол загального зiбрання вiд 21 червня 2007г. (rar)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. (rar)
Публикация годового отчета 2007г. (rar)
Годовой отчет за 2007г. (rar)


Протокол загального зiбрання вiд 22 червня 2006г. (rar)
Протокол общего собрания от 17 декабря 2005г. (rar)
Приложение №1 (rar)
Приложение №2 (rar)
Приложение №3 (rar)


Протокол общего собрания от 28 декабря 2004г. (rar)